Drömmar, myter och symboler Svartvita bilder Solrosornas bok Bilder som inspirerats av nauren Porträttmåleri Moderna sagor Nordiska gudasagan En utställning om Karin Boye Drömmar, myter och symboler Svartvita bilder Solrosornas bok Bilder som inspirerats av nauren Porträttmåleri Moderna sagor Nordiska gudasagan En utställning om Karin Boye

KARIN LIDMAN FROSTENSON, bildkonstnär

När jag var liten brukade jag “bildra” - titta på bilder.  Jag minns särskilt Zacharias Topelius sagor med  illustrationer av finländska konstnärer. Varje bild var  för sig en hel värld.  Mina bilder är berättelser eller sagor. I sagans form kan  man berätta om människan och bilden upphäver tidens  och rummets begränsningar - här sker allt samtidigt.  I några av mina bilder finns en spegel. Spegeln fångar  ögonblicket och får bilden att röra på sig...

Uppdaterad 21 oktober 2013

Till Solrosornas bok Till bilder som hämtat inspiration från naturen Till porträtt Till svart/vita bilder Till delar av en utställning om Karin Boye Drömmar myter och symboler Svartvita bilder Solrosornas bok Bilder som inspirerats av naturen Nordiska gudasagan En utställning om Karin Boye Altartavla nedre delen Altartavla övre delen They never come back